มีชื่อเสียง(Famous)

ตัวอักษร Vogue(Vogue Font)

ตัวอักษร Vogue(Vogue Font)
ชอล์กดินสอสี(Chalk Crayon)

แบบอักษร Charcoal(Charcoal Font)

แบบอักษร Charcoal(Charcoal Font)
3D, การ์ตูนการ์ตูน(Comic Cartoon), หินหิน(Rock Stone)

แบบอักษรมนุษย์ถ้ำ(Caveman Font)

แบบอักษรมนุษย์ถ้ำ(Caveman Font)
ชอล์กดินสอสี(Chalk Crayon)

อักษร Creta(Creta Font)

อักษร Creta(Creta Font)
ดิสนีย์(Disney), ภาพยนตร์ทีวี(Movies TV)

ตัวอักษร Waltograph Disney(Waltograph Disney Font)

ตัวอักษร Waltograph Disney(Waltograph Disney Font)
เครื่องพิมพ์ดีด(Typewriter)

แบบอักษรของเครื่องพิมพ์ดีดอื่น(Another Typewriter Font)

แบบอักษรของเครื่องพิมพ์ดีดอื่น(Another Typewriter Font)
การประดิษฐ์ตัวอักษร(Calligraphy)

แบบอักษรภาพเคลื่อนไหว(Motion Picture Font)

แบบอักษรภาพเคลื่อนไหว(Motion Picture Font)
ย้อนยุค(Retro)

คาสิโนตัวอักษร(Casino Font)

คาสิโนตัวอักษร(Casino Font)
ชอล์กดินสอสี(Chalk Crayon)

Fun Crayon ตัวอักษร(Fun Crayon Font)

Fun Crayon ตัวอักษร(Fun Crayon Font)
แบบอักษร Renner *(Renner* Font)
Sans Serif

IBM Plex Mono Font

IBM Plex Mono Font
ภาษาอังกฤษโบราณ(Old English)

อักษรภาษาอังกฤษห้าตัวเก่า(Old English Five Font)

อักษรภาษาอังกฤษห้าตัวเก่า(Old English Five Font)
ด่างดวง(Dotted)

แบบอักษรใบเสร็จรับเงินปลอม(Fake Receipt Font)

แบบอักษรใบเสร็จรับเงินปลอม(Fake Receipt Font)
เครื่องพิมพ์ดีด(Typewriter)

แบบอักษรของเครื่องพิมพ์ดีด(Typewriter Font)

แบบอักษรของเครื่องพิมพ์ดีด(Typewriter Font)
Neat Chalk Font