มีชื่อเสียง(Famous)

ตัวอักษร Vogue(Vogue Font)

ตัวอักษร Vogue(Vogue Font)
ชอล์กดินสอสี(Chalk Crayon)

แบบอักษร Charcoal(Charcoal Font)

แบบอักษร Charcoal(Charcoal Font)
Sans Serif

แบบอักษร Mitr(Mitr Font)

แบบอักษร Mitr(Mitr Font)
Serif

ตัวอักษรขาวหิมะ(Snow White Font)

ตัวอักษรขาวหิมะ(Snow White Font)
3D, การ์ตูนการ์ตูน(Comic Cartoon), หินหิน(Rock Stone)

แบบอักษรมนุษย์ถ้ำ(Caveman Font)

แบบอักษรมนุษย์ถ้ำ(Caveman Font)
ชอล์กดินสอสี(Chalk Crayon)

อักษร Creta(Creta Font)

อักษร Creta(Creta Font)
ดิสนีย์(Disney), ภาพยนตร์ทีวี(Movies TV)

ตัวอักษร Waltograph Disney(Waltograph Disney Font)

ตัวอักษร Waltograph Disney(Waltograph Disney Font)
เครื่องพิมพ์ดีด(Typewriter)

แบบอักษรของเครื่องพิมพ์ดีดอื่น(Another Typewriter Font)

แบบอักษรของเครื่องพิมพ์ดีดอื่น(Another Typewriter Font)
Sans Serif

แบบอักษรพร้อมท์(Prompt Font)

แบบอักษรพร้อมท์(Prompt Font)
เครื่องพิมพ์ดีด(Typewriter)

แบบอักษรของเครื่องพิมพ์ดีด(Typewriter Font)

แบบอักษรของเครื่องพิมพ์ดีด(Typewriter Font)
ภาษาอังกฤษโบราณ(Old English)

อักษรภาษาอังกฤษห้าตัวเก่า(Old English Five Font)

อักษรภาษาอังกฤษห้าตัวเก่า(Old English Five Font)
การประดิษฐ์ตัวอักษร(Calligraphy)

แบบอักษรภาพเคลื่อนไหว(Motion Picture Font)

แบบอักษรภาพเคลื่อนไหว(Motion Picture Font)
ด่างดวง(Dotted), โรงเรียน(School)

แบบอักษรแรกของชาติ(National First Font Dotted Font)

แบบอักษรแรกของชาติ(National First Font Dotted Font)