ภาษาอังกฤษโบราณ(Old English)

อักษรภาษาอังกฤษห้าตัวเก่า(Old English Five Font)

อักษรภาษาอังกฤษห้าตัวเก่า(Old English Five Font)
blackletter(Blackletter), ภาษาอังกฤษโบราณ(Old English)

ตัวอักษรดำ Cloister(Cloister Black Font)

ตัวอักษรดำ Cloister(Cloister Black Font)
blackletter(Blackletter), ภาษาอังกฤษโบราณ(Old English)

แบบอักษรของอังกฤษ(Canterbury Font)

แบบอักษรของอังกฤษ(Canterbury Font)
blackletter(Blackletter), ภาษาอังกฤษโบราณ(Old English)

Fenwick Woodtype ตัวอักษร(Fenwick Woodtype Font)

Fenwick Woodtype ตัวอักษร(Fenwick Woodtype Font)
blackletter(Blackletter), ภาษาอังกฤษโบราณ(Old English)

แบบอักษรข้อความของการ์ดแฟนซี(Fancy Card Text Font)

แบบอักษรข้อความของการ์ดแฟนซี(Fancy Card Text Font)
blackletter(Blackletter), ภาษาอังกฤษโบราณ(Old English)

แบบอักษรของ Colchester(Colchester Font)

แบบอักษรของ Colchester(Colchester Font)
ภาษาอังกฤษโบราณ(Old English)

แบบอักษรลอนดอนเก่า(Old London Font)

แบบอักษรลอนดอนเก่า(Old London Font)
ภาษาอังกฤษโบราณ(Old English)

Yonkers แบบอักษร(Yonkers Font)

Yonkers แบบอักษร(Yonkers Font)
ภาษาอังกฤษโบราณ(Old English)

แบบอักษรปกติของ Olde English(Olde English Regular Font)

แบบอักษรปกติของ Olde English(Olde English Regular Font)
ภาษาอังกฤษโบราณ(Old English), เค้าโครง(Outline)

Yold Anglican ตัวอักษร(Yold Anglican Font)

Yold Anglican ตัวอักษร(Yold Anglican Font)
ภาษาอังกฤษโบราณ(Old English)

Harrowgate แบบอักษร(Harrowgate Font)

Harrowgate แบบอักษร(Harrowgate Font)
ภาษาอังกฤษโบราณ(Old English)

ตัวอักษร Paganini(Paganini Font)

ตัวอักษร Paganini(Paganini Font)
ภาษาอังกฤษโบราณ(Old English)

Cuxhaven Times ตัวอักษร(Cuxhaven Times Font)

Cuxhaven Times ตัวอักษร(Cuxhaven Times Font)