เค้าโครง(Outline)

ตัวอักษรแปลก ๆ(Weird Font)

ตัวอักษรแปลก ๆ(Weird Font)
ผิดเพี้ยนไป(Distorted Eroded), เค้าโครง(Outline)

Chalk Line Outline แบบอักษร(Chalk Line Outline Font)

Chalk Line Outline แบบอักษร(Chalk Line Outline Font)
เค้าโครง(Outline), ไซไฟ(Sci Fi)

ตัวอักษรควอนตัม(Quantum Font)

ตัวอักษรควอนตัม(Quantum Font)
การ์ตูนการ์ตูน(Comic Cartoon), เค้าโครง(Outline)

แบบอักษรของกล้องโทรทรรศน์(Telescope Font)

แบบอักษรของกล้องโทรทรรศน์(Telescope Font)
ภาษาอังกฤษโบราณ(Old English), เค้าโครง(Outline)

Yold Anglican ตัวอักษร(Yold Anglican Font)

Yold Anglican ตัวอักษร(Yold Anglican Font)
เค้าโครง(Outline)

แบบอักษร Snakeway(Snakeway Font)

แบบอักษร Snakeway(Snakeway Font)
แปรง(Brush), เค้าโครง(Outline)

แบบอักษร DS Bison(DS Bison Outline Font)

แบบอักษร DS Bison(DS Bison Outline Font)
Crackdown Font