Sem serifa(Sans Serif)

Fonte IBM Plex Mono(IBM Plex Mono Font)

Fonte IBM Plex Mono(IBM Plex Mono Font)
Arredondado(Rounded), Sem serifa(Sans Serif)

Fonte Kosugi Maru(Kosugi Maru Font)

Fonte Kosugi Maru(Kosugi Maru Font)
Arredondado(Rounded), Sem serifa(Sans Serif)

Fonte Simplesmente Arredondada(Simply Rounded Font)

Fonte Simplesmente Arredondada(Simply Rounded Font)
Sem serifa(Sans Serif)

Fonte Belleza(Belleza Font)

Fonte Belleza(Belleza Font)
Arredondado(Rounded), Sem serifa(Sans Serif)

Fonte Eacologica Round Slab(Eacologica Round Slab Font)

Fonte Eacologica Round Slab(Eacologica Round Slab Font)
Sem serifa(Sans Serif)

The Gould Font

The Gould Font
Sem serifa(Sans Serif)

Fonte Fresca(Fresca Font)

Fonte Fresca(Fresca Font)
Sem serifa(Sans Serif)

Fonte Cantora One(Cantora One Font)

Fonte Cantora One(Cantora One Font)
Sem serifa(Sans Serif)

Fonte Sans(Eligible Sans Font)

Fonte Sans(Eligible Sans Font)
Sem serifa(Sans Serif)

Fonte Chivo(Chivo Font)

Fonte Chivo(Chivo Font)
Fonte Amiko(Amiko Font)